Ciekawostki

Rozwód, podział majątku – dlaczego nie warto oszczędzać i wybrać dobrego pełnomocnika?

45
Andrzej Marczak
Napisane przez Andrzej Marczak

Niestety praktycznie od zawsze istnieje przekonanie, że wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, czyli np. adwokata, jest stanowczo za wysokie i nieadekwatne do nakładu jego pracy na rzecz konkretnego klienta, dlatego wiele osób postanawia samodzielnie prowadzić sprawy sądowe, co nierzadko kończy się wręcz katastrofą. Należy pamiętać, że korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika daje gwarancję prowadzenia sprawy na wysokim, należytym poziomie, gdyż osoby te posiadają nie tylko stosowną wiedzę, ale również doświadczenie, a zatem korzystanie z „zasobów” jakie posiadają adwokaci, jest wręcz nieocenione i jest to chyba jedna z ostatnich rzeczy na jakich powinno się oszczędzać. Wstąpienie do sprawy pełnomocnika na jej późniejszym etapie, lub w ogóle występowanie bez pełnomocnika, powoduje, że niektórych czynności procesowych nie można już sprostować bądź przeprowadzić, gdyż upłynęły terminy o których strona występująca bez adwokata po prostu nie wiedziała lub, jeśli nawet o nich wiedziała, to gdzieś jej one umknęły, zatem zamknięta zostaje droga do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w procesie o rozwód oraz o podział majątku, gdyż procesy te są najbardziej emocjonalne dla samych jego stron, przez co w ferworze walki i dowodzenia swoich racji nieraz strony zapominają, że każda podejmowana przez nich czynność, aby przyniosła zamierzony rezultat, musi być zgodna z przepisami. Ponadto, procesy te są bardzo rozbudowane, dotykają wielu aspektów dotychczasowego życia stron, z czego rzadko strony zdają sobie sprawę, dlatego może się okazać, że oszczędzając na profesjonalnym pełnomocniku finalnie poniesiemy wyższe koszty w postaci uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia i konsekwencji z tego płynących.

            Jak już zostało to powyżej zasygnalizowane, wyrok rozwodowy obejmuje nie tylko stwierdzenie w sposób formalny rozstania stron i rozwiązanie łączącego je stosunku prawnego, lecz rozstrzyga także o pozostałych kwestiach życia rodzinnego dotychczasowych małżonków, a więc o opiece, władzy rodzicielskiej i kontaktach z małoletnimi dziećmi, alimentach, a czasem nawet o podziale majątku.

            Udział adwokata w procesie o rozwód jest szczególnie ważny w przypadku, gdy małżonkowie decydują się na rozwiązanie swojego małżeństwa z orzeczeniem, która strona ponosi winę za jego rozpad, czyli na rozwód z orzeczeniem o winie. Praktyka pokazuje, że procesy te są długotrwałe i najbardziej skomplikowane, gdyż każda ze stron musi przedstawić dowody potwierdzające zajęte przez nią stanowisko, co należy zrobić w odpowiednim terminie, gdyż powołanie i przedstawienie dowodu na późniejszym etapie postępowania może okazać się spóźnione i sąd takiego wniosku dowodowego nie uwzględni, co znacznie może utrudnić wykazanie zasadności zajmowanego przez stronę stanowiska. Udział w postępowaniu rozwodowym adwokata nie tylko gwarantuje, że wnioski dowodowe zostaną zgłoszone w przewidzianym prawem terminie, ale również zapewnia podjęcie odpowiednich kroków, które będą zmierzać to uwzględnienia przez sąd wniosku dowodowego zgłoszonego nawet nieco za późno. Bierna postawa strony bądź nie przedstawienie właściwych dowodów wskazujących na winę małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego, może doprowadzić do wydania przez sąd orzeczenia z winy obu stron lub z wyłącznej winy małżonka, który nie powinien jej ponosić, a przynajmniej nie samodzielnie, co z kolei będzie uprawniać małżonka, którego wina w rozpadzie małżeństwa nie została wskazana, do ubiegania się o alimenty od małżonka uznanego za winnego. Zatem jeżeli w toku toczącego się procesu stwierdzimy, że nie potrzebujemy adwokata bo nie zależy nam z czyjej winy zostanie orzeczony rozwód i samo postępowanie zakończy się szybciej bo nie będziemy przedstawiać dowodów i oddawać pod rozwagę sądu kolejnych spornych kwestii tylko niejako je odpuścimy, to z całą pewnością należy również mieć na względzie późniejsze konsekwencje takiego orzeczenia rozwodowego, bo finalnie może ono okazać się bardzo dotkliwe materialnie, gdy po pewnym czasie były małżonek wystąpi z roszczeniem o alimenty. Niestety takie samo ryzyko występuje w przypadku nieumiejętnie przeprowadzonego postępowania rozwodowego i uzyskania rozwodu na niekorzystnych warunkach.

            Poza udowodnieniem winy w procesie rozwodowym, wiele problemów nastręcza również kwestia opieki, władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz alimentów na dzieci, gdyż wszystkie wskazane zagadnienia prowadzone są równolegle, więc należy prowadzić postępowanie niejako na kilku polach. Zazwyczaj w toku takiego procesu powoływani są biegli, którzy wydają opinię, która nierzadko stanowi dla sądu główną podstawę przyszłego rozstrzygnięcia, zatem jeżeli opinia ta nie jest do końca korzystna lub w jakiejś części się z nią nie zgadzamy, profesjonalny pełnomocnik złoży do niej zarzuty i w umiejętny sposób przedstawi argumenty przemawiające za sporządzeniem opinii uzupełniającej bądź całkowicie nowej, przez innego specjalistę, podejmując oczywiście czynności będące korzystne dla swojego klienta.

            Trudnym do przeprowadzenia postępowaniem jest również podział wspólnego majątku stron po rozwodzie, zwłaszcza, gdy byli małżonkowie nie są zgodni co do jego podziału bądź gdy dochodzi do podziału z wyrównaniem dorobków. W tym procesie również istotne jest właściwe zebranie i przedstawienie materiału dowodowego oraz umiejętność wykazania braku spójności w argumentacji strony przeciwnej, co z pewnością łatwiej przyjdzie profesjonalnemu pełnomocnikowi niż stronie, która zazwyczaj bardzo emocjonalnie reaguje w tego typu postępowaniach. Oszczędzanie na wynagrodzeniu pełnomocnika w takim postępowaniu również nie jest dobrym pomysłem, bo czy warto ryzykować utratę dorobku całego życia poprzez samodzielne występowanie w sądzie?

            Pojawienie się na rozprawie strony z adwokatem zapewnia również komfort psychiczny, gdyż występując z pełnomocnikiem nie trzeba się denerwować, że będziemy musieli odpowiadać na pytania sądu, których treść nie jest do końca zrozumiała, ani że zrobimy coś niekorzystnego dla naszego stanowiska procesowego, gdyż profesjonalny pełnomocnik z pewnością do tego nie dopuści i odpowiednio szybko zareaguje. Adwokat będący ze stroną na rozprawie również podpowie jak zwracać się do sądu, kiedy można mówić czy kiedy należy wstać, co jest bardzo istotne w przypadku, gdy ze stresu, jaki wśród osób niebędących nigdy wcześniej w sądzie wywołuje widok sali sądowej, wiele osób wręcz zapomina jakie nosi nazwisko.

            Bez profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie ciężko jest również wyłapać jakich uchybień procesowych dopuścił się skład orzekający prowadzący postępowanie, na które można zwrócić uwagę tylko w trakcie posiedzenia na którym do owych uchybień doszło, poprzez zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu rozprawy. Zgłoszenie zastrzeżenia podczas rozprawy ma bardzo istotne znaczenie dla całego późniejszego procesu oraz ewentualnej apelacji, gdyż jeżeli sąd popełnił jakiś błąd proceduralny na który strona nie zwróciła uwagi, bo po prostu go w porę nie zauważyła, to taka strona traci możliwość późniejszego powołania się na takie uchybienie, a więc nie może posługiwać się argumentem, że sąd źle coś zrobił podczas, gdy sama strona odpowiednio na to nie zareagowała.

            Przekazanie prowadzenia postępowania adwokatowi powoduje również, że reprezentowana strona nie musi pojawiać się na każdej rozprawie, gdyż działa za nią pełnomocnik i na większości rozprawach wystarczająca jest tylko jego obecność. Występując z adwokatem nie musimy również zajmować się pisaniem oraz składaniem pism, które poza odpowiednia formą, zazwyczaj muszą zostać złożone w określonym terminie, a jeżeli umknie nam kiedy jest kolejny termin rozprawy to pełnomocnik z pewnością o nim przypomni.

            Wobec powyższego chyba już nikogo nie trzeba przekonywać, że przekazanie prowadzenia sprawy sądowej profesjonalnemu pełnomocnikowi jest jedynym słusznym rozwiązaniem.

O Autorze

Andrzej Marczak

Andrzej Marczak

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki. Jest autorem publikacji naukowych z obszaru swoich zainteresowań. Współtwórca portalu internetowego www.wybierzprawnika.com

Loading Facebook Comments ...

Zostaw komentarz